ONLİNE KAYIT GÖRÜŞMESİ İletişim | Düşünür Koleji

İş Başvurusu


 Bu formda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, istendiğinde söz konusu bilgileri ispat edebileceğimi ve bunların hizmet akdine esas teşkil edeceğini, gerçeğe aykırı bilgi verdiğim daha sonra tespit edildiği takdirde hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız olarak feshini kabul ettiğimi teyit ve beyan ederim.